Tụ dịch màng nuôi là gì? Tụ dịch màng nuôi trong bao nhiêu lâu thì hết?