Tụ dịch màng nuôi là gì? Tụ dịch màng nuôi trong bao nhiêu lâu thì hết?

Tụ dịch màng nuôi là gì? Tụ dịch màng nuôi trong bao nhiêu lâu thì hết?