Bị chảy máu khi mang thai tháng đầu có nguy hiểm hay không?

Bị chảy máu khi mang thai tháng đầu có nguy hiểm hay không?