Bác sĩ ơi, em bị ra máu khi mang thai 6 tuần, có nguy hiểm không?

Bác sĩ ơi, em bị ra máu khi mang thai 6 tuần, có nguy hiểm không?