Trễ kinh nhưng không có dấu hiệu mang thai là tại sao?

Trễ kinh nhưng không có dấu hiệu mang thai là tại sao?