Có dấu hiệu mang thai nhưng thử que 1 vạch là tại sao ?

Có dấu hiệu mang thai nhưng thử que 1 vạch là tại sao ?