Bị ngã khi mang thai ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé như thế nào?

Bị ngã khi mang thai ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé như thế nào?