Ra dịch khi mang thai có đáng lo ngại không? có nguy hiểm không?

Ra dịch khi mang thai có đáng lo ngại không? có nguy hiểm không?